Διαθέσιμο Vechro Fast Cret

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

  • Ιδανική λύση για µερεµέτια
  • ∆εν περιέχει γύψο

Ινοπλισµένος ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς µε βάση το λευκό τσιµέντο Portland, υδράσβεστο, αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν δυνατή πρόσφυση µε το υπόστρωµα και µεγάλες µηχανικές αντοχές. ∆εν περιέχει γύψο.

Χρησιµοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρµένων τµηµάτων σε επιφάνειες από σοβά, τούβλα, µπετόν, τσιµεντοκονία, µονωτικά κλπ παλαιών και νέων κατασκευών, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Ιδανική λύση για µερεµέτια.Κατηγορία R/CSII κατά EN 998-1.

Vechro Fast Cret

  • Προβολές: 3871
  • Κωδικός Προϊόντος: 390
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

Ετικέτες: VECHRO, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ, ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΣΟΒΑΣ